Działalność naukowo-dydaktyczna
• Pracownicy Przychodni publikują artykuły kazuistyczne, naukowe w czasopismach o zasięgu krajowym i światowym.
• Uczestniczymy i prezentujemy własne doniesienia podczas kongresów, sympozjów naukowych.
• W przychodni odbywają się praktyki studenckie i staże w ramach podyplomowego staudium spacjalizacji z chirurgii weterynaryjnej dla lekarzy weterynarii.
Laboratorium
• Pełne badanie morfologiczne i biochemiczne krwi i moczu.
• Wykorzystujemy sprzęt i odczynniki firmy IDEXX
• Wykonujemy szybką diagnostykę mikroskopową chorób pasożytniczych krwi, szybkie testy diagnostyczne chorób zakaźnych psów i kotów.
• Określamy moment najlepszego krycia suki oznaczając poziom progesteronu w surowicy krwi i oceniając wymazy z pochwy.
• Oceniamy materiał ze zmian rozrostowych pobranych metodą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i gruboigłowej.

Wykonujemy pomiary ciśnienia krwi. 
Profilaktyka
• Oferujemy szczepionki najwyższej klasy, aby skutecznie zabezpieczały zwierzę przed chorobami zakaźnymi.
• Posiadamy najnowocześniejsze preparaty odrobaczające i zabezpieczające przed ektopasożytami.
Diagnostyka obrazowa

• USG - dysponujemy nowoczesnym aparatem ultrasonograficznym do obrazowania narządów wewnętrznych.

• RTG w systemie cyfrowym-bezpośrednim - zapewnia szczegółową diagnostykę struktur kostnych i tkanek miękkich. Wykonujemy zdjęcia stawów biodrowych  i łokciowychw kierunku dysplazji.

-ENDOSKOPIA - wykonujemy badania i zabiegi artroskopowe, gastroskopowe, laparoskopowe, rinoskopowe
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż Przychodnia Małych Zwierząt s.c. Janusz Gulko Andrzej Jaroszewicz, Katarzyna Kalinowska Zbigniew Adamiak realizuje projekt pt. "Dywersyfikacja działalności spółki Przychodnia Małych Zwierząt poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług o innowacyjne zabiegi diagnostyczno-chirurgiczne z zakresu torakoskopii, artroskopii, laparoskopii i gastroskopii" nr WND-RPPD.01.04.01-20-046/12 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 "Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw", Podziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-046/12 z dnia 15.10.2012 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu nastąpił zakup zestawu endoskopowego do artroskopii, laparoskopii, torakoskopii i gastroskopii, dzięki temu oferta firmy rozszerzona została o powyższe usługi.

Zapraszamy do skorzystania z nowych usług.

Przychodnia małych zwierząt

ul. Wesoła 16
15-306 Białystok

tel. 85 742 38 00
biuro@przychodniazwierzat.pl